Jeśli już wspieramy innych, wspierajmy ich z najwyższą jakością...

SUPERWIZJA, którą prowadzę z powodzeniem od kilku lat wciąż znajduje swoich nowych zwolenników.  Ogromnie mnie to cieszy, ale przede wszystkim jest dla mnie świadectwem wartości i sensu pracy, którą wykonuję. Dlatego też, zapraszam Cię do kolejnej edycji, która rozpocznie się 7 lutego. Będą to spotkania pełne refleksji, nauki i humoru. Ucząc się i wspierając jednocześnie rozwijamy nie tylko odwagę do bycia coachem, ale też odwagę również do kształtowania swojego, indywidualnego stylu pracy. Superwizja pomaga nam dbać o czystość intencji, z jaką prowadzimy klienta, a tym samym wysoką jakość coachingu.

Siłą PRACY GRUPOWEJ jest wsparcie i bogactwo perspektyw pozostałych. To niezwykle wzmacnia i przyspiesza rozwój osobisty poszerzając dotychczasowe horyzonty. Wspólna praca jest też przestrzenią sprzyjającą wymianie doświadczeń i kontaktów biznesowych, daje też możliwość współtworzenia środowiska coachingowego, ale także, współdziałania poza ramami wykonywanego zawodu.

PROCES SUPERWIZJI OBEJMUJE WYBRANE PRZEZ CIEBIE ZAGADNIENIA I OBSZARY PRACY. TAKA PRACA DAJE CI PRZESTRZEŃ DO TEGO, ABYŚ MÓGŁ/MOGŁA:
 • pogłębić lub zweryfikować informacje dotychczas nabyte podczas szkoleń
 • poddać oglądowi dylemat, jaki masz w pracy z własnym klientem
 • zadbać o swoje emocje, które towarzyszą Ci podczas pracy z klientami
 • uzyskać wsparcie w momentach zwątpienia
 • podnieść własną efektywność w swojej praktyce coacha
 • pracować nad ogólnie pojętym doskonaleniem siebie, jako coacha oraz indywidualnym stylem pracy
 • odkryć nowe możliwości poszerzając dotychczasową perspektywę
 • wzbogacić własny warsztat pracy o nowe narzędzia do pracy w coachingu
 • skorzystać z doświadczenia i rozwiązań innych, jakie zastosowaliby w temacie, który Cię nurtuje
 • rozwijać kompetencje konieczne do poszerzania praktyki i obecności na rynku usług pomocowych
KILKA PRZYKŁADOWYCH KORZYŚCI, JAKIE WYNOSZĄ MOI SUPERWIZANCI Z NASZYCH SPOTKAŃ:
 • wzrasta ich jakość warsztatu pracy
 • wzrasta ich osobista konkurencyjność na rynku
 • odkrywają warte rozwoju i pogłębienia obszary wiedzy w sobie
 • ugruntowują się w roli coacha
 • dbają o własną higienę pracy ze stresem, napięciem i emocjami – dbają o dobre samopoczucie w pełnionej roli
 • łatwiej zauważają i utrzymują granice pomiędzy własną odpowiedzialnością, a odpowiedzialnością klienta w procesie
 • dbają o etykę pracy, lepiej ją rozumieją i traktują jako siłę coachingu, a nie ograniczenie
 • jakość prowadzonych sesji wzrasta
 • poszerzają swój warsztat pracy o nowe narzędzia i nowe umiejętności
 • lepiej rozumieją swoją rolę którą pełnią
 • lepiej  poznają siebie samych
 • coachowi który nie ma aktualnie klientów coachingowych,  spotkania te pomagają utrzymać umiejętności coachingowe, które nieużywane łatwo zanikają
 • w efekcie zaangażowania i aktywnej pracy podczas superwizji, istnieje możliwość otrzymania rekomendacji niezbędnej do akredytacji coacha
PRZYKŁADOWE TEMATY, Z KTÓRYMI PRACUJEMY NA SUPERWIZJACH:
 • „ Nie jestem pewien na ile jestem efektywny, jako coach”
 • „ Zauważam, że mój klient „kręci się w kółko” ”
 • „ Odczuwam dyskomfort w pracy z jednym ze swoich klientów”
 • „ Dopadło mnie zwątpienie. Czy to co robię ma sens? Czy to moja droga?”
 • „ Mam poczucie, że jestem sam w swojej pracy coachingowej i to mnie frustruje”
 • „ Nie wiem,  jak wykorzystać swój potencjał coachingowy”
 • „ Nie jestem pewien, czy mój klient nie powinien iść na terapię”
 • „ Mam poczucie, że musze pomóc klientowi, bo sam nie rozwiąże swojego problemu”
 • „ Nie jestem pewien, w jakich obszarach coachingu chcę działać”
 • „ Mam klienta, który wciąż „ nie wie” albo wręcz przeciwnie – wie wszystko i nic nowego nie odkrywa”
 • „ Mam obawy pracy z klientami na wysokich stanowiskach ( lub kobietami / lub mężczyznami”)
 • „ Mam opór do pracy w life coachingu”
 • itp.

KILKA DODATKOWYCH PRZYKŁADÓW DYLEMATÓW, Z JAKIMI BORYKAJĄ SIĘ DOŚWIADCZENI COACHOWIE:

Jeśli jest tu coś, co Cię poruszyło lub po prostu chcesz, aby coaching prowadzony przez Ciebie był profesjonalny, serdecznie Cię zapraszam SUPERWIZJĘ, którą prowadzę.

UDZIAŁ W TEJ SUPERWIZJI UŁATWIA UBIEGANIE SIĘ O AKREDYTACJĘ COACHA

LOGISTYKA:
- 10 spotkań superwizji grupowej 3-godzinnej
- raz w miesiącu (w tygodniu)
- liczebność grupy 3-8 uczestników w zależności od grupy


Cena przy płatności jednorazowej (niezależnie od liczby nieobecności):
do 21 grudnia - 1 270 zł
do 22 stycznia - 1 540 zł
przy płatności po 23 stycznia lub w 2 ratach - 1700 zł

W przypadku trudnej sytuacji pandemicznej, spotkania grup stacjonarnych odbywać się będą on-line.

Początek spotkań ustalony zostanie, po zebraniu się grupy, jednak jest to zwykle pierwszy tydzień lutego.
Możliwe są grupy:
- stacjonarne
- on-line

Jeśli jesteś zainteresowany/ zainteresowana odezwij się do mnie:)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram