Oferta dla Biznesu

Programy indywidualne i zespołowe

Executive & Leadership Coaching

Dla menedżerów wyższego szczebla i dyrektorów. To proces indywidualny, który skutecznie przygotowuje do wprowadzania zmian.

Team Coaching

Podnosi efektywność zespołu lub jego członków. Polega na zaprojektowanie metod pracy i działań, które uwzględniają zarówno potrzeby lidera zespołu, jak i jego członków.

Shadowing

Indywidualny proces rozwojowy. Coach/trener towarzyszy klientowi przez część dnia i obserwuje go w jego naturalnym środowisku pracy.

Facylitacje grup

Facylitacja polega na pracy nad celami każdej jednostki w otoczeniu grupowym.

Warsztaty i testy

Warsztaty i szkolenia rozwojowe

Warsztaty i szkolenia indywidualne oraz grupowe pozwalają na przekazanie wiedzy z wybranego zakresu.

Testy psychometryczne

Testy to przydatne narzędzie do zarządzania ludźmi. Pozwalają zidentyfikować indywidualne obszary do rozwoju, mocne strony, style komunikacji, wewnętrzne motywatory i aktywatory stresu.

Dla Coachów

Superwizje

Pomagam zweryfikować i udoskonalić metody pracy profesjonalnych coachów działających w ramach organizacji.

Mentoring

Indywidualna praca, skupiona na rozwoju wybranych coachów i pracowników.

Skontaktu się i zamów

Szczegóły

Executive & Leadership Coaching

 • Przeznaczony dla menadżerów wyższego szczebla i dyrektorów.
 • Poprzez refleksyjne uczenie się pomaga w rozwiązywaniu dylematów osobistych i zawodowych.
 • Pomaga skuteczniej zarządzać własnym talentem.
 • Pomaga lepiej rozumieć swoich współpracowników i bardziej dbać o siebie w relacjach.
 • Pomaga przygotowywać się do wdrażania pożądanych zmian w karierze bądź w życiu osobistym, co bezpośrednio wpływa na jakość, efektywność i satysfakcję z własnej pracy.

Wszystkie programy rozwojowe są całkowicie spersonalizowane i dopasowywane na bieżąco do potrzeb lidera i wyzwań, z jakimi się mierzy w swoim środowisku.

Jest to dobra okazja do rozwiązania trudnych spraw, obniżenia poziomu stresu, pobudzenia dobrej energii do działania, a przede wszystkim do autorefleksji i zdystansowania się do siebie i pełnionej przez siebie roli

Coaching zespołowy

 • Kompleksowe wsparcie zespołu w realizacji jego celów; Uwzględnia zarówno potrzeby lidera, jak i wszystkich członków zespołu.
 • Istotą tej pracy jest wykreowanie takich rozwiązań, aby cele stawiane zespołowi mogły być realizowane w zgodzie z potrzebami jego członków jednocześnie realizując nadrzędne cele organizacji.
 • Pozwala wykorzystać możliwie najlepiej potencjał każdego z członków zespołu, wzmacniając utożsamianie się z celami biznesowymi, jak i poczucie ważności bycia członkiem danego zespołu.
 • Sesje coachingu zespołowego najczęściej poprzedzone są diagnostyką obecnego stanu zespołu oraz wprowadzeniem niezbędnych elementów wspierających oczekiwany proces.

Shadowing

(obserwacja metodą cienia)

Klient (może to być zarówno pojedyncza osoba, jak i zespół) może skorzystać z cichej obserwacji coacha / trenera towarzyszącego mu przez część dnia w jego codziennej pracy.
 
Obserwacja sposobu funkcjonowania klienta w jego naturalnym środowisku pracy pozwala zrozumieć, jak działa klient i zidentyfikować obszary do poprawy, w celu jak najlepszej realizacji zadań istotnych z punktu widzenia biznesu.

Superwizja dla coachów wewnętrznych

Prowadzę superwizję, która pomaga coachom w doskonaleniu swojego profesjonalizmu, weryfikacji metod pracy oraz rozwiązywaniu bieżących dylematów, z którymi mogą się spotkać w swojej pracy.
 
Pracując z coachem, mogę pomóc wesprzeć jego profesjonalną postawę i zapewnić, że jakość i efektywność jego pracy z klientami jest na najwyższym poziomie.
Skontaktuj się

Ramowy projekt procesu

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszam do kontaktu ze mną.
Skontaktuj się

Określenie potrzeb

- Sesja organizacyjna ze sponsorem.
- Sesja chemiczna z klientem.
- Sesja trójstronna.

Analiza obecnej sytuacji

Wybrane narzędzia i metody określające obecną sytuację w jakiej klient się znajduje.

Proces transformujący

Poszczególne sesje wpływające na rozwój klienta.

Podsumowanie procesu

- Podsumowanie zmiany i efektów.
- Ustalenie planu dalszego rozwoju klienta.
- Feedback.

Korzyści z indywidualnego wsparcia w rozwoju

Efektywność

Jest najszybszym i najefektywniejszym sposobem własnego rozwoju, poprawą jakości i osobistej satysfakcji z obszaru, który chcemy polepszyć.

Jest formą pracy, która pozwala precyzyjnie jest w stanie określić największą potrzebę i największy wpływ.

Ukierunkowanie

Jest wspaniałym sposobem na wdrożenie w życie wiedzy zdobytej na szkoleniach i treningach i podtrzymaniem obranego kierunku.

Pomaga promować zmianę i pożądaną postawę w organizacji przez osoby strategiczne.

Rozwija nieodkryty potencjał

Pozwala na wykorzystanie nieodkrytego dotąd potencjału osoby wyzwalając w niej gotowość do podjęcia jeszcze większej odpowiedzialności za siebie i swoje działania co prowadzi do poczucia wolności wyboru.

Podnosi samoocenę

Podnosi samoocenę, wzmacnia sprawczość i poprawia relacje.
systemowość

Badania psychometryczne

   
DISC jest doskonałym narzędziem do zarządzania ludźmi, określania indywidualnych obszarów do rozwoju, mapowania zachowań zespołowych oraz identyfikacji mocnych i słabych stron w zakresie komunikacji, podejmowania decyzji i zarządzania stresem.
Warianty i cennik
* Badania wskazują, że 80% przypadków osób rezygnujących z pracy opuszcza nie swoją pracę, a swoich menadżerów, a to narzędzie pomaga zrozumieć potrzeby poszczególnych pracowników, dopasować do nich odpowiednie role oraz umiejętnie poprawić komunikację i tym samym zadowolenie z pracy.

Extended DISC pomaga:

 • Określić swój naturalny styl myślenia i sposób działania (najczęściej ukryty pod stylem preferowanym).
 • Poznać preferowane i naturalne style zachowań innych członków zespołu.
 • Lepiej rozumieć własne i innych potrzeby.
 • Określić mocne i słabe strony swoje/zespołów.
 • Usprawnić komunikację pomiędzy członkami grupy / zespołu / szefem / podwładnym.
 • Wskazać kierunki rozwoju osobistego i zespołów.
 • Zidentyfikować zachowania pracowników bezpośrednio wpływające na relacje i wyniki pracy własnej i zespołu.
 • Dobrać odpowiednie osoby do danych projektów.
 • Dobierać odpowiednio ludzi do zespołu.
 • Usprawnić proces podejmowania decyzji o awansach.
 • Przydzielaniu odpowiednich ról odpowiadających potencjałom poszczególnych pracowników.

To tylko niektóre z wielu zalet zastosowania tego narzędzia.

stareyegraduation-hatuserusersbubblechart-barsdiamondsyncarrow-right-circleindent-increase linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram