Jak pracuję?

Matylda M. Marczak

facilitacje - mentoring - coaching - superwizje - trening mentalny

 

W swoim obecnym życiu pełnię wiele ról i w zależności od potrzeb moich Klientów wybieram jedną lub kilka z nich, aby w najlepszy możliwy sposób móc ich wesprzeć.

Oto kilka z wielu rzeczy, które wnoszę w naszą relację:

Otrzymujesz kompleksowe wsparcie w ramach rozwoju osobistego.

Pracuję z Tobą do czasu, aż osiągniesz stan, w którym chcesz być.

Dostajesz profesjonalne wsparcie z mojej strony i pełne moje zaangażowanie.

Dobieram moją rolę do Twoich oczekiwań – mentor, trener, coach, superwizor bądź każdą inną, którą mogę się z Tobą podzielić.

Dostajesz pełną moją akceptację Twojej osoby i absolutne wsparcie w Twoich wyborach.

Tempo, intensywność i głębokość pracy dobieram pod kontem Twojej osobowości, charakteru, Twoich możliwości i aktualnej Twojej gotowości.

Pomagam Ci ze wszystkich Twoich obowiązków wyłaniać tylko te najważniejsze.

Zawsze działam tak, abyś był/a spójny/a ze sobą, potrafił/a wykorzystać swoją wewnętrzną siłę i działał/a w zgodzie z własnymi przekonaniami i wartościami.

Lubię działać nieszablonowo, co wprowadza dużo lekkości i pobudza ciekawość.

Każde spotkanie ze mną to kawałek Twojej przygody z samym /samą sobą.

Uwaga! Mogę niestety zarażać Radością Życia ;)

 

Kontakt

strona główna

więcej o mnie


Rozwojem osobistym i psychologią interesuję się od zawsze, a od 10 lat regularnie wspieram innych w ich własnym rozwoju prowadząc własną praktykę zawodową oraz pracując w Instytucie Treningu i Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Jestem certyfikowanym trenerem do pracy z Klientami w oparciu o metodologię Extended DISC®  - narzędzia dostarczającego informacji o stylach komunikacji, sposobie podejmowania decyzji, mocnych stronach, motywatorach wewnętrznych, stylach zarządzania czy osobistych aktywatorach stresu. W każdym z powyższych aspektów w zależności od potrzeb mogę wykonać jedną z trzech analiz: Extended DISC® Analizę Indywidualną, Extended DISC® Analizę Pary Pracowników lub Extended DISC® Analizę Zespołu.

Coachingowo pracuję według najwyższych standardów Kodeksu Etycznego Izby Coachingu, Kodeksu Etycznego European Mentoring and Coaching Council oraz Kodeksu International Coach Federation bazując na narzędziach i metodach pracy właściwych dla coachingu. W pozostałych rolach, które pełnię, zawsze respektuję etyczne zasady właściwe dla kultury, w której żyjemy.


Aktywnie wspieram środowisko coachingowe uczestnicząc w roli prelegenta na spotkaniach naukowo-coachingowych, panelach dyskusyjnych, konferencjach, prowadząc wykłady w temacie swojej specjalizacji oraz udzielając eksperckich wypowiedzi do mediów.

 

Specjalizuję się w dziedzinie inteligencji emocjonalnej, kompetencjach społecznych, podnoszeniu poczucia własnej wartości oraz motywacji osobistej oraz tworzeniu zdrowych i budujących relacji.

 

Ponieważ mam duże doświadczenie w szerokiej gamie problemów, dylematów i potrzeb moich klientów, charakteryzuje mnie wszechstronność tematyczna.

 

Pracuję eklektycznie korzystając z wiedzy różnych nurtów psychologicznych ( m.in. z nurtu psychodynamicznego, humanistycznego, poznawczego, behawioralnego, procesowego,prowokatywnego, systemowego), z neurolingwistyki, pracy z ciałen, nauk dalekiego wschodu i wielu innych dziedziń wspierających rozwój i skuteczność osobistą.

 

W pracy koncentruję się na kształtowaniu spójnej osobowości, rozwijaniu samoświadomości
i odpowiedzialności za podjęte decyzje. A także na rozwijaniu umiejętności samowspółczucia (self-coampassion).

 

Współpracując z Kadrą Kierowniczą wspieram menadżerów w kształtowaniu swojej roli jako przywódców oraz w codziennych wyzwaniach, z którymi muszą się mierzyć. Pozostałych pracowników organizacji oraz zespoły wzmacniam w skutecznej komunikacji, współpracy oraz w zaangażowaniu w wykonywany zawód w poczuciu sensu.

 

Współpracując z Klientami indywidualnymi, pomagam im przejść przez wyzwania związane ze zmianami w życiu (zawodowym lub osobistym) oraz określić priorytety i plan działania, aby mogli stopniowo adaptować się do nowej rzeczywistości i odzyskiwać poczucie sprawczości. Pomagam im rozpoznawać ich własne potrzeby i odzyskiwać balans po to, aby nie mieli poczucia, że realizują cudze cele, ale mogli sami nadawać swojemu życiu sens. 

 

Mam głębokie przekonanie do zasobów wewnętrznych, jakie w sobie nosimy oraz do tego, że będziemy w stanie z nich skorzystać, tylko wtedy, kiedy będziemy ich świadomi i będziemy tego chcieli. Jednocześnie wierzę, że jeśli czegoś pragniemy z całego serca i robimy to z poszanowaniem granic własnych i innych, jesteśmy w stanie w życiu wiele osiągnąć.

 

Poszukanie celu, możliwych rozwiązań, zaplanowanie działań oraz wiedza w jaki sposób je realizować, w bardzo dużym stopniu pomagają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, sensu i satysfakcji z siebie samego.

 

Aby moi Klienci mogli czuć się bezpiecznie, pomagam wejść w te zmiany krok po kroku, w zgodzie z ich temperamentem i gotowością na nie. Efektywnie, ale też z łagodnością. Procesy prowadzę w dużej dawce radości i lekkości.

Jak wyglądają sesje?

Co jest ważne?

Ponieważ

pomagam ludziom żyć pełnią życia, w poczuciu sensu i radości,
będąc jednocześnie odpowiedzialnym za wcześniej podjęte przez siebie decyzje,

dlatego też, odpowiednie rozumienie mojego Klienta jest dla mnie podstawą.

W mojej praktyce wykorzystuję uważność, empatię, wiedzę i intuicję. To pozwala mi dobierać i tworzyć nowe metody pracy w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta i wychodzić poza utarte schematy. 

Systemowość

Radość

Relacje

Wybór

bezpieczeństwo

Zaangażowanie

Sesje

Pracując ze mną moi Klienci odnajdują swoją drogę, na której rozpalają własny potencjał i stwarzają dla siebie nowe możliwości. Każdy, kto tylko decyduje się podnieść jakość swojego życia, wynosi benefity z naszej współpracy. Proces poszukiwania nowych rozwiązań prowadzę w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Umiejętność obserwacji drugiego człowieka łączę z profesjonalnymi metodami z różnych nurtów psychologicznych, a także wielu innych podejść i technik wspierających rozwój osobisty. Sposób pracy dobieram tak, aby cały proces był dopasowany do temperamentu i sposobu uczenia się mojego Klienta.

 
> Umów sesję

Sesje indywidualne

Proces indywidualny ma swoją strukturę. Klient jej nie odczuwa, ale dzięki niej może zająć się źródłem wewnętrznej potrzeby, jak i rozwijaniem nowych kompetencji pomagających w jej realizacji. Klient zwykle przychodzi z potrzebą osiągnięcia ważnego dla siebie celu. Zdarza się jednak też, że jedynie odczuwa niejasną potrzebę „zwrotu akcji” w swoim życiu i to już wystarczy, aby mógł zapoczątkować, czasem nawet dużą zmianę
w swoim życiu.

Sesje biznesowe

W organizacjach pomagam swoim Klientom w definiowaniu ich własnych celów i wizji, w świadomym ukierunkowaniu zdobywania nowych kwalifikacji, a także w weryfikowaniu metod i narzędzi pracy najbardziej skutecznych w obliczu możliwości i gotowości Klienta do ich stosowania. Wypracowuję z moimi Klientami nowe rozwiązania, które pomagają im rozwijać się skutecznie. Częstym tematem mojej pracy jest wzmocnienie kompetencji miękkich. Inne tematy w ramach coachingu biznesowego najczęściej związane są z zarządzaniem ludźmi i procesami, z efektywnością, profesjonalizmem, osiąganiem celów zawodowych, poczuciem odpowiedzialności, relacjami oraz wyznaczaniem granic w pracy.

Jakie procesy oferuję dla firm?

Firmom między innymi oferuję:
- procesy rozwojowe dla wyższej i najwyższej kadry menadżerskiej oraz wybranych specjalistów
- stałe wsparcie menadżerów w ich pracy
- warsztaty rozwojowe 
- coaching zespołowy
- facylitacje grup (najczęściej liderów niebędących w konflikcie interesu)
- sesje interwencyjne
- obserwację towarzyszącą (shadowing)

Ile czasu trwa proces i pojedyczna sesja?

- Na cały proces składa się od kilku do kilkunastu sesji. 
- Każda sesja trwa 60min lub 120 minut 
- Spotkania odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie 
- Pomiędzy sesjami eksperymentujesz i wdrażasz, dociekasz, szukasz, czytasz doświadczasz, weryfikujesz

Minimalna liczba sesji w procesje, to 6 (okres 3 mc wspólnej pracy). Jest to okres w którym masz okazję poddać refleksji swoją rzeczywistość. Możesz w tym czasie też poprzyglądać się możliwym, innym dotychczas niezauważanym przez siebie perspektywom, jak i temu co jest dla Ciebie najważniejsze.

W przypadku potrzeby trwałej zmiany mentalnej optymalnie jest skorzystać z 10-12 sesji (5-6 mc wspólnej pracy). Taki okres pozwala zwykle na wprowadzenie nowych, pożądanych nawyków oraz poukładanie sobie tego co potrzebujesz poukładać w swoim życiu.

Pojedyncze sesje traktowane, jako jednorazowa interwencja trwają 120 min.

Zapraszam do współpracy firmy i klientów indywidualnych

Laboratorium Psychoedukacji
Izba Coachingu Akredytowany Coach
Izba Coachingu Akredytowany Superwizor
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram