Jak pracuję?

Matylda Marczak

mentor - executive coach - superwizor - wykładowca


Pomagam swoim Klientom w budowaniu dobrych relacji, efektywnej komunikacji i współpracy oraz w utrzymaniu optymalnej energii i automotywacji. W bardzo dużym stopniu pomaga to podnieść poziom jakości życia zarówno zawodowego jak i prywatnego, jak i satysfakcji z siebie samego.

W tym wspieram moich Klientów.

 

Kontakt

strona główna

Jak pracuję?

Pomagam swoim klientom radzić sobie z sytuacją, w której się znaleźli, a która nie jest dla nich łatwa lub znana. Prowadzę procesy , które pomagają wybrać im odpowiednią drogę, jeśli stoją właśnie na rozstaju dróg. Taką, która jest w tym momencie dla nich bardziej korzystna. Pokazuję, jak ją rozpoznać i jak zadziałać, żeby móc nią podążać.

Kiedy mój klient chce lub musi zacząć patrzeć w przyszłość, wtedy popracujemy nad oswojeniem w nim tej myśli i nad stopniową adaptacją nowej rzeczywistości. Aby moi klienci mogli czuć się bezpiecznie, pomagam wejść w te zmiany krok po kroku, w zgodzie z ich temperamentem i gotowością na nie. Efektywnie, ale też z łagodnością. To wszystko prowadzę w dużej dawce radości i lekkości :).

Poszukanie celu, możliwych rozwiązań, zaplanowanie działań oraz wiedza w jaki sposób je realizować, w bardzo dużym stopniu pomagają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, sensu i satysfakcji z siebie samego.

Zarówno ukończone studia, jak i wiele innych szkoleń w ramach psychologii, ale także różnorodne doświadczenia pracy z ludźmi, jak i około 2 500 godzin przeprowadzonych sesji coachingowych dały mi bezcenną wiedzę o odmienności każdego z nas.

Kochamy i cierpimy na swój sposób, posiadamy odmienne wartości i przekonania, ale wszyscy, bez wyjątku, potrzebujemy szacunku, docenienia, miłości oraz poczucia sensu tego, co robimy. To właśnie akceptacją odmienności, empatią i intuicją dzielę się z moimi Klientami.

Rozwojem osobistym i psychologią interesuję się od zawsze, a od 10 lat regularnie wspieram innych w ich własnym rozwoju prowadząc własną praktykę zawodową pod nazwą EQ Matylda Marczak. Pracuję również w Instytucie Treningu i Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i jestem Przewodniczącą Komisji Etyki polskiej Izby Coachingu.
 
Posiadam certyfikację do pracy w oparciu o metodologię Extended DISC® - narzędzia dostarczającego informacji o stylach komunikacji, sposobie podejmowania decyzji, mocnych stronach, motywatorach wewnętrznych, stylach zarządzania czy osobistych aktywatorach stresu. W każdym z powyższych aspektów w zależności od potrzeb mogę wykonać jedną z trzech analiz: Extended DISC® Analizę Indywidualną, Extended DISC® Analizę Pary Pracowników lub Extended DISC® Analizę Zespołu.

Pracuję według standardów Kodeksu Etycznego Izby Coachingu oraz Kodeksu International Coach Federation bazując na narzędziach i metodach pracy właściwych dla coachingu.

Aktywnie wspieram środowisko coachingowe uczestnicząc w roli prelegenta na spotkaniach naukowo-coachingowych, panelach dyskusyjnych, konferencjach, prowadząc wykłady w temacie swojej specjalizacji oraz udzielając eksperckich wypowiedzi do mediów.
Jak wyglądają sesje?

Moje wartości

Ponieważ moją Misją jest

POMAGAĆ LUDZIOM ŻYĆ PEŁNIĄ ŻYCIA, W POCZUCIU SENSU I RADOŚCI, BĘDĄC JEDNOCZEŚNIE ODPOWIEDZIALNYM ZA WCZEŚNIEJ PODJĘTE PRZEZ SIEBIE DECYZJE

umiejętność rozumienia zarówno siebie, jak i mojego Klienta, jest dla mnie podstawą.
W mojej praktyce wykorzystuję uważność, empatię, czy intuicję, które pomagają mi stworzyć atmosferę zaufania, otwartości, zaangażowania, współpracy i równowagi.Natomiast wartości, które wykorzystuję w pracy pozwalają mi dobierać indywidualne metody pracy i wyjść poza utarte schematy. 

 

systemowość

Systemowość

synergia

Synergia

elastyczność

Elastyczność

możliwości

Możliwości

zaufanie, bezpieczeństwo

Zaufanie/bezpieczeństwo

zaangażowanie

Zaangażowanie

Sesje

Pracując ze mną moi Klienci odnajdują swoją drogę, na której rozpalają własny potencjał i stwarzają dla siebie nowe możliwości. Każdy, kto tylko decyduje się podnieść jakość swojego życia, wynosi benefity z naszej współpracy. Proces poszukiwania nowych rozwiązań prowadzę w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Umiejętność obserwacji drugiego człowieka łączę z profesjonalnymi metodami podejścia holistycznego oraz systemowego.

> Umów sesję

Sesje indywidualne

Proces indywidualny ma swoją strukturę. Klient jej nie odczuwa, ale dzięki niej zajmuje się źródłem wewnętrznej potrzeby zmian, jak i rozwijaniem nowych kompetencji pomagających w jej realizacji. Zdarza się, że Klient przychodzi z potrzebą osiągnięcia ważnego dla siebie celu. Albo też, może odczuwać jedynie niejasną potrzebę „zwrotu akcji” w swoim życiu. To już wystarczy, aby mógł zapoczątkować zmianę w swoim życiu. Sposób pracy wybieram w tak , aby cały proces był dopasowany do temperamentu i sposobu uczenia się mojego Klienta.

Sesje biznesowe

W organizacjach pomagam swoim Klientom w definiowaniu ich własnych celów i wizji, w świadomym ukierunkowaniu zdobywania nowych kwalifikacji, a także w weryfikowaniu metod oraz narzędzi pracy najbardziej skutecznych w obliczu możliwości i gotowości Klienta do ich stosowania. Wypracowuję z moimi Klientami nowe rozwiązania, które pomagają im skutecznie rozwijać nowe umiejętności. Częstym tematem mojej pracy jest rozwijanie lub wzmocnienie kompetencji miękkich. Inne tematy w ramach coachingu biznesowego najczęściej związane są z efektywnością, profesjonalizmem, osiąganiem celów zawodowych, poczuciem odpowiedzialności, relacjami oraz wyznaczaniem granic w pracy.

Jakie procesy oferuję dla firm?

Dla firm oferuję między innymi:
- procesy rozwojowe dla managerów, kierowników i specjalistów
- warsztaty rozwojowe dla grup pracowników
- warsztaty dla zespołów
- warsztaty projektowe
- facylitację dla zespołów
- stałe wsparcie managerów w ich pracy
- sesje interwencyjne
- obserwację towarzyszącą (shadowing)

Ile czasu trwa proces i pojedyczna sesja?

Na cały proces składa się od kilku do kilkunastu sesji (każda trwa 60 lub 120 minut ).
Spotkania odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie.

Zapraszam do współpracy zarówno całe organizacje, przedsiębiorców  jak i klientów indywidualnych

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram