Dla Coachów

Mentoring

Wśród moich Klientów są zarówno indywidualni klienci, zawodowi coachowie, trenerzy, jak i tutorzy. Towarzyszę im w drodze do spójności.
W ramach tej praktyki odsłaniam własną perspektywę, dzielę się swoim stanowiskiem, pobudzam swojego Klienta do analizy wybranych przez siebie metod oraz wyciągania wniosków z dotychczasowych działań.

Przez pryzmat empatii i autorskiego podejścia wspieram proces refleksji, samooceny i zwiększenia samoświadomości, ale także inspiruję, przewodzę i uczę, co wpływa na podejmowanie celniejszych decyzji przez moich Klientów.

Superwizje

W procesie superwizji wspólnie z moimi superwizantami zajmujemy się doskonaleniem profesjonalizmu, weryfikacją metod pracy i wszystkimi ważnymi, bieżącymi dylematami. Jestem taką dodatkową parą oczu i uszu.
Wspieram profesjonalną postawę i staram się zaszczepić umiejętność rozdzielania ambicji mojego Klienta od potrzeb jego Klienta. Pomagam w kształtowaniu własnego stylu pracy.

Moim celem jest, by superwizowana przeze mnie osoba czuła się dobrze w pełnionej przez siebie roli i dzięki temu potrafiła odpowiednio wspierać swoich Klientów.

Zapraszam do Współpracy

SKontaktuj się ze mną, aby dowiedzieć się więcej o szczegółach i zasadach współpracy.
Sontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram