Jest to idealne narzędzie przeznaczone
dla Kadry Zarządzającej oraz HR.

Pomaga w doborze i zarządzaniu ludźmi, w odpowiednim motywowaniu, komunikacji i w określeniu indywidualnych obszarów do rozwoju.

Jakie są twoje kolory?

Jest to doskonałe narzędzie do mapowania zespołu, analizy pary ( także współpracowników), które dostarcza informacji o stylach komunikacji, sposobie podejmowania decyzji, mocnych stronach, motywatorach wewnętrznych, stylach zarządzania i osobistych aktywatorach stresu. Za jego pomocą można łatwo i precyzyjnie 

 • Określić swój naturalny styl zachowań, który jest ukryty pod stylem preferowanym, z którego często korzystamy z wielu powodów 
 • Poznać preferowane i naturalne style zachowań innych członków zespołu
 • Lepiej rozumieć potrzeby innych w tym własnego
 • Określić mocne i słabe strony osoby, ale i całych zespołów
 • Usprawnić komunikację pomiędzy członkami grupy / zespołu / szefem i podwładnym
 • Wskazać kierunki rozwoju osobistego i zespołów
 • Zidentyfikować zachowania pracowników bezpośrednio wpływające na relacje i wyniki pracy własnej i zespołu
 • Dobrać odpowiednie osoby do danych projektów i stanowisk
 • Dobierać odpowiednio ludzi do zespołu, aby ten był efektywny
 • Usprawnić proces podejmowania decyzji o awansach i przydzielaniu odpowiednich ról odpowiadającym potencjałom poszczególnych pracowników

To tylko niektóre z wielu zalet zastosowania tego narzędzia. Badania wskazują, że 80% przypadków osób rezygnujących z pracy opuszcza nie swoją pracę, a swoich menadżerów. To narzędzie idealnie pomaga zrozumieć potrzeby poszczególnych pracowników ( ale także własne, prawdziwe motywatory działań), dopasować do nich odpowiednie role oraz umiejętnie poprawić komunikację i tym samym zadowolenie z pracy. 

Kilka dni przed analizą uczestnicy otrzymują link do wykonania testu. Wyniki zostaną omówione na sesji lub warsztacie dla całego zespołu.

Możliwy, ale także rekomendowany szczególnie w przypadku zespołów, jest follow-up- w postaci indywidualnych sesji coachingowych bądź w postaci warsztatu dla wszystkich lub wybranych uczestników programu, oparty na doświadczeniach uczestników ze stosowania nowej wiedzy oraz rozwiazywaniu konkretnych dylematów w tym zakresie. 

W zależności od potrzeb Klientów wykonuję jedną z trzech analiz: 

 1. Extended DISC® Analizę Indywidualną 
 2. Extended DISC® Analizę Pary Pracowników
 3. Extended DISC® Analizę Zespołu

CENY PAKIETÓW DLA FIRM USTALANE SĄ KAŻDORAZOWO INDYWIDUALNIE

DLA TWOJEGO OSOBISTEGO ROZWOJU

W ramach osobistego rozwoju, możesz wykonać ten test pomagając sobie tym samym zrozumieć lepiej siebie, precyzyjniej dobierać zadania, które dodają Ci energii i w których wykorzystasz swoje naturalne predyspozycje. Analiza tego testu podda Ci też pomysły, które pokażą Ci, w jaki sposób możesz działać z swoim przypadku, jeśli chcesz rozwijać siebie, i sięgać po coraz to większe wyzwania. Również dzięki tej analizie łatwo zrozumiesz, jak działa komunikacja pomiędzy osobami o różnych stylach funkcjonowania, a także będziesz mieć okazję dowiedzieć się jak dobrze jest komunikować się z innymi, aby zostać usłyszanym

W zależności od Twoich potrzeb, wykonuję jedną z trzech analiz: 

 1. Extended DISC® Analizę Indywidualną 
 2. Extended DISC® Analizę Pary Osób
 3. Extended DISC® Analizę Grupy

PONIŻEJ CENY PAKIETÓW DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Pakiet STANDARD ( badanie + informacja zwrotna) - 980 PLN

1. Kupujesz badanie.
2. Udostępniam Ci link do do badania.
3. Całe badanie wykonujesz wypełniając test o online- zajmuje ok. 20 minut.
4   Po wypełnieniu ja generuję raport z wynikami
5   Umawiasz się ze mną na sesję omówienia wyników, na którym otrzymujesz swój raport i omawiamy go wspólnie.


Pakiet REMIUM
(badanie + informacja zwrotna + 2 x sesja rozwojowa) - 1 900 PLN

1. Kupujesz badanie.
2. Udostępniam Ci link do do badania.
3. Całe badanie wykonujesz wypełniając test o online- zajmuje ok. 20 minut.
4. Po wypełnieniu ja generuję raport z wynikami
5. Umawiasz się ze mną na 60 min sesję omówienia wyników, na którym otrzymujesz swój raport i omawiamy go wspólnie.
6. Dodatkowo otrzymujesz 2 SESJE INDYWIDUALNE. Pracujemy na niej z Twoimi wartościami, celami i obszarami do rozwoju w kontekście analizy Twojego osobistego stylu ( Ta opcja dostępna jest tylko w pakiecie PREMIUM)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram