Superwizja Grupowa – IV edycja (od 8.10.2019)

 

Będziemy spotykać się na superwizji w drugi wtorek miesiąca przez 10 miesięcy.

Na spotkaniach:
– przepracowujemy dylematy z własnej pracy z klientem,
– przepracowujemy osobiste dylematy zawodowe,
– poszerzamy własną perspektywę,
– wzbogacamy własny warsztat,
– dzielimy się propozycjami rozwiązań na temat danej kwestii,
– pracujemy nad doskonaleniem siebie, jako coacha

Korzyści jakie wynosimy z superwizji:
• wzrost jakości warsztatu naszej pracy w roli coacha
• wzrost konkurencyjności na rynku,
• odkrycie obszarów do rozwoju i pogłębienia wiedzy
• ugruntowanie w roli coacha
• dbałość o własną higienę pracy ze stresem, napięciem i emocjami – dbałość o dobre samopoczucie w pełnionej roli
• łatwiejsze utrzymanie granic pomiędzy własną odpowiedzialnością w procesie, a odpowiedzialnością klienta za własny proces
• dbałość o etykę pracy, lepsze jej rozumienie i traktowanie jej, jako siły coachngu, a nie ograniczenia własnego
• w efekcie zaangażowania i aktywnej pracy podczas superwizji, możliwość otrzymania rekomendacji niezbędnej do akredytacji
• rozwój siebie i własnego warsztatu
• nabycie nowych umiejętności i narzędzi dzięki wymianie doświadczeń w grupie i prowadzonych sesji w trakcie naszych spotkań,
• jeszcze lepsze poznanie siebie samego:)
• w przypadkach rzadszego prowadzenia procesów coachingowych, spotkania te pomagają utrzymać warsztat parcy coachingowej, który bez działania w tym obszarze łatwo może zaniknąć

Po co jest superwizja?
Superwizja stwarza coachowi przestrzeń do refleksji. Dzięki niej może on przyglądać się swojej pracy oraz własnym reakcjom, zastanawiać się nad szukaniem dróg, jakimi podąży wspólnie z klientem. Gdy poczuje, że ‚utknął w miejscu’, może poddać proces coachingu analizie odsłaniającej trudne punkty interakcji. Celem superwizji jest rozwój coacha dzięki informacji zwrotnej Superwizora i wsparciu udzielanemu przez grupę. Przedstawiane przypadki mogą dotyczyć każdego aspektu pracy coacha, np. relacja coach-klient, dylematy etyczne, trudności w kontraktowaniu lub prowadzeniu procesu, konkretne trudności w zastosowaniu techniki coachingowej, a także własnej tożsamości coacha czy ogólnie rozumianego rozwoju zawodowego.

 

W przypadku chęci akredytowania się na coacha w Izbie Coachingu, mogę wystawić zaświadczenie uczestnictwa w superwizji, które jest niezbędne do jej otrzymania.

Data: Pierwsze spotkanie planowane jest na 8 października.
Liczba uczestników: 4-8.
Koszt: 98 zł/os netto za spotkanie.

/ Superwizja grupowa, weekendowa 5-7 godz w zależności od liczby uczestników. Cena :146 zł netto za spotkanie. W przypadku zainteresowania tym rozwiązaniem proszę o informację./

Opłata za cały cykl w płatne w pełnej kwocie przed rozpoczęciem  spotkań.

W zależności od potrzeb możemy ustalić częstsze spotkania na pierwszym lub drugim spotkaniu.

Zajrzyj do moich mediów społecznościowych

Zapraszam do kontaktu w celu wyceny sesji coachingu, mentoringu, superwizji