Wspomnienia po Ogólnopolskiej Konferencji Coachingowej

Z ogromnym wzruszeniem wspominamy I Ogólnopolską Konferencję Coachingową Izby Coachingu.  Pod hasłem “Po pierwsze Człowiek. Mosty zamiast murów”, która odbyła się ona w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Konferencja ta stała się nie tylko wartością naukową, ale i symbolem wytężonej pracy wielu ludzi w przeciągu ostatnich 10 lat w celu profesjonalizacji coachingu.

 Założona w marcu 2009 r. i zarejestrowana we wrześniu w Krajowym Rejestrze Sądowym została powołana do życia przez ponad 100 firm, które postawiły sobie za cel profesjonalizację coachingu i wspólne działania na rzecz rejestra3cji zawodu coacha. Na konferencji mieliśmy okazję wzmocnić świadomość tej idei. Poszerzaliśmy wiedzę o profesji coachingowej na warsztatach, wykładach i panelach dyskusyjnych. Osobiście miałam przyjemność być zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym dotyczącym tematu „Rozwoju edukacji coachingu w Polsce”

 Izba Coachingu jest pierwszą i jedyną na ten moment na świecie izbą gospodarczą skupiającej branżę coachingową.  Współtworzy ona i realizuje cenne inicjatywy skupione wokół trzech głównych wartości: Standardów, Etyki, Jakości. Wszystkie mocno wybrzmiały podczas konferencji dzięki niesamowitym prelegentom, panelistom i coachom.

Wszystkie te działania mają na celu profesjonalizację coachingu w Polsce. 

 

http://konferencja.izbacoachingu.com/

Zajrzyj do moich mediów społecznościowych

Zapraszam do kontaktu w celu wyceny sesji coachingu, mentoringu, superwizji