I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA IZBY COACHINGU (21.09.19)

“Po pierwsze Człowiek. Mosty zamiast murów.”

 

Celami, jakie przyświecają projektowi są:

  • wzmocnienie dialogu i współdziałania pomiędzy osobami oraz organizacjami skupionymi wokół rozwoju i wsparcia drugiego człowieka, ale też całych organizacji
  • stworzenie platformy wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń w obszarze profesjonalnego wsparcia osób, zespołów i przedsiębiorstw
  • popularyzacja profesjonalnego coachingu, jako wartościowej formy wsparcia rozwoju osób, procesów zmiany w organizacjach i podnoszenia efektywności działań zespołowych

 

Całość wydarzeń będzie skoncentrowana
WOKÓŁ TRZECH GŁÓWNYCH WARTOŚCI
Izby Coachingu:

ETYKA STANDARDY JAKOŚĆ

Zajrzyj do moich mediów społecznościowych

Zapraszam do kontaktu w celu wyceny sesji coachingu, mentoringu, superwizji