emocje

empatia

holizm

title

MATYLDA M. MARCZAK  

Wspieranie ludzi w drodze do odkrycia i wykorzystania ich pełnego potencjału jest moją największą pasją. Fascynują mnie różnorodne emocje, motywacje, marzenia. Wspieram klientów w odkrywaniu własnych talentów, wzmacnianiu kompetencji, znajdowaniu najbardziej efektywnych rozwiązań i ożywianiu wewnętrznej energii. Korzystając z ich wiedzy, tworzę wspólnie z nimi najlepsze rozwiązania i towarzyszę im w rozwoju profesjonalnym oraz osobistym. Wspieram ich do czasu, gdy będą gotowi sami świadomie iść dalej ze spokojem, satysfakcją i w poczuciu sensu.

Moment, w którym natknęłam się na geniusz coachingu, był dla mnie przełomowy. Wcześniej byłam w miejscach wypełnionych przez negatywne uczucia: paraliż emocjonalny, niepewność, brak odczuwania radości. Mimo rozwoju kariery zawodowej i stosunkowo dobrego życia, nie czułam satysfakcji. Wtedy szczęśliwie trafiłam na własny proces i odkryłam swoje powołanie. Dzisiaj jestem spełnionym człowiekiem, akredytowanym  superwizorem coachingu,  coachem, trenerem rozwoju osobistego. 

Z własnego doświadczenia wiem, że nasze ograniczenia często tkwią w sposobie postrzegania świata. Dlatego bardzo zależy mi na zaszczepianiu w moich klientach idei mentalności, dzięki której osiągną pozytywne, pożądane zmiany w zgodzie z własnymi wartościami. Od 10 lat wspieram ludzi w ich rozwoju osobistym. Pracuję w Instytucie Treningu i Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, jestem Członkiem Polskiej Izby Coachingu i Przewodniczącą Komisji Etyki Polskiej Izby Coachingu, a także prowadzę własną praktykę zawodową pod nazwą  EQ Matylda Marczak . Swoje umiejętności psychologiczne rozwijałam podczas studiów w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, w Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Neuroedukacji w Lublinie. Wiedzę i doświadczenie z różnych szkół psychologicznych uzupełniam o metody poznawczo-behawioralne, techniki relaksacyjne i pracę z ruchem i nadal  rozwijam podczas szkoleń, warsztatów i treningów.

Pracuję według standardów Kodeksu Etycznego International Coach Federation i Izby Coachingu, bazując na narzędziach i metodach pracy właściwych dla coachingu. Staram się inspirować i uczyć innych, uczestnicząc w roli prelegenta w spotkaniach naukowo-coachingowych oraz konferencjach. Aktywnie wspieram środowisko coachingowe i udzielam eksperckich wypowiedzi do mediów. Klientów indywidualnych oraz firmy zapraszam na konsultacje, procesy coachingowe, warsztaty rozwojowe i wykłady. Coachom proponuję superwizje indywidualne lub grupowe oraz mentoring i konsultacje rozwojowe.

WIĘCEJ INFO
MNIEJ INFO
Matylda Marczak
MOJE WARTOŚCI

Misja ujęta w nazwie “eQ” (“emotional quotient”) wywodzi się z pojęcia inteligencji emocjonalnej czyli kompetencji pozwalającej na rozpoznanie stanów emocjonalnych – swoich oraz innych osób. Ponieważ emocje i potrzeby człowieka są dla mnie najważniejsze, w pracy wykorzystuję posiadane przez mnie kompetencje społecznej inteligencji emocjonalnej: uważność, intuicję i empatię, które pomagają mi stworzyć atmosferę zaufania, otwartości, zaangażowania, współpracy oraz równowagi. Umiejętność pełnego zrozumienia klienta pozwala mi dobrać indywidualne metody pracy i wyjść poza utarte schematy.

systemowość

SYSTEMOWOŚĆ

synergia

SYNERGIA

elastyczność

ELASTYCZNOŚĆ

możliwości

MOŻLIWOŚCI

zaufanie-bezpieczeństwo

ZAUFANIE / BEZPIECZEŃSTWO

zaangażowanie

ZAANGAŻOWANIE

Coaching
section image

Różnorodne doświadczenia pracy z ludźmi i ponad tysiąc godzin przeprowadzonych sesji coachingowych dało mi bezcenną wiedzę o pięknej odmienności każdego z nas. Kochamy i cierpimy na swój sposób, posiadamy odmienne wartości i przekonania, ale wszyscy, bez wyjątku, potrzebujemy szacunku, docenienia, miłości oraz poczucia sensu tego, co robimy. To właśnie przyjęciem odmienności, empatią i intuicją dzielę się z moimi Klientami. Pracując ze mną odnajdują swoją drogę, na której rozpalają własny potencjał i stwarzają dla siebie nowe możliwości. Wierzę, że każdy, kto chce i decyduje się podnieść jakość swojego życia, wyniesie benefity z naszej współpracy. Proces poszukiwania nowych rozwiązań prowadzę w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Umiejętność obserwacji drugiego człowieka łączę z profesjonalnymi metodami podejścia holistycznego oraz systemowego. Wierzę, że żyjemy w systemach, które silnie na nas oddziałują, a my równie intensywnie na nie wpływamy. Analiza naszych relacji, środowiska i rzeczywistości są niezwykle istotne w budowaniu harmonii oraz uwalnianiu pełnego potencjału zmian.

Coaching indywidualny

Proces coachingu indywidualnego ma swój określony schemat, którego początkiem jest odkrycie źródła wewnętrznej potrzeby zmian. Może Klient przychodzi do mnie z pragnieniem osiągnięcia ważnego celu albo odczuwa niejasną potrzebę „zwrotu akcji” w swoim życiu? W ramach współpracy będziemy zajmować się definicją motywacji, a następnie świadomym procesem odkrywania predyspozycji, pragnień, potrzeb i ich realizacją w sposób zgodny z temperamentem i sposobem uczenia się danego Klienta. Ponieważ coaching wywodzi się z holistycznego podejścia, zawsze zwracam uwagę na osiągnięcie równowagi pomiędzy ważnymi obszarami życia moich Klientów. Na cały proces składa się od kilku do kilkunastu sesji (każda trwa 60 lub 90 minut). Spotkania odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie. Niezwykłą wagę przykładam do partnerskiej relacji i atmosfery wzajemnego zaufania, dzięki czemu Klient szybciej staje się otwarty i gotowy na nowe możliwości. W tym zakresie proponuję: coaching życiowy, career coaching, coaching relacji, coaching kryzysowy oraz konsultacje rozwojowe.

Coaching biznesowy (dla firm)

Moją 15-letnią wiedzę i doświadczenie we współpracy z ludźmi wykorzystuję, by pomóc Klientom wypracować najlepszy kierunek rozwoju biznesowego. Towarzyszę im w definiowaniu własnych celów i wizji, świadomym ukierunkowaniu zdobywania nowych kwalifikacji, a także w weryfikowaniu metod oraz narzędzi pracy (najbardziej skutecznych w obliczu możliwości i gotowości Klienta do ich stosowania). Staram się również wypracować z nim nowe rozwiązania, które pomogą w skutecznym rozwinięciu nowych umiejętności. Pracuję z osobami indywidualnymi oraz z firmami nad wzmocnieniem kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych Tematy, które podejmuję w ramach coachingu biznesowego najczęściej związane są z efektywnością, określaniem ścieżki kariery, profesjonalizmem, osiąganiem celów zawodowych, poczuciem odpowiedzialności, relacjami oraz wyznaczaniem granic w pracy. Dla firm prowadzę: life coaching dla managerów, kierowników i specjalistów, sesje dla pracowników objętych programem rozwojowym, warsztaty rozwojowe dla grup pracowników, warsztaty korekcyjne dla zespołów, warsztaty projektowe, stałe wsparcie dyrektorów i managerów w ich pracy, sesje interwencyjne, obserwację towarzyszącą (shadowing).

WIĘCEJ INFO
MNIEJ INFO
Mentoring
section image

Coachów chcących rozwijać swój warsztat pracy zapraszam na sesje mentoringu, podczas których wspieram ich swoim doświadczeniem oraz prowadzę w kształtowaniu własnego stylu coachingowego. Jako mentor stawiam sobie trzy najważniejsze cele: przewodzenie, inspirowanie oraz uczenie. W ramach mentoringu wspieram młodszych od siebie stażem coachów w przepracowaniu dylematów z ich praktyki zawodowej, kwestii osobistych, które wpływają na wykonywaną profesję oraz we wzbogaceniu warsztatu i doskonaleniu siebie w tej roli.

Czasem nazywam siebie dodatkową parą oczu i uszu. To dlatego, że w ramach praktyki odsłaniam przed klientem własną perspektywę. Dzieląc się swoim stanowiskiem pobudzam go do analizy wybranych metod oraz wyciągania wniosków. Przez pryzmat empatii i specyficznego podejścia wspieram proces refleksji, samooceny i zwiększenia samoświadomości. Podczas spotkań dążymy do tego, by, poprzez refleksyjne uczenie się, wpłynąć pozytywnie na podejmowane przez klienta kolejne wyzwania zawodowe.

WIĘCEJ INFO
MNIEJ INFO
Superwizje
section image

Towarzyszę klientom w drodze do spójności. Wśród nich są również zawodowi coachowie, mentorzy, trenerzy i tutorzy. W procesie superwizji wspólnie zajmujemy się doskonaleniem ich profesjonalizmu, weryfikacją metod pracy i wszystkimi ważnymi, bieżącymi dylematami, które spotykają w ramach pracy ze swoimi klientami. Dobrze rozumiem, jak wiele pojawia się emocji, zahamowań i trudności związanych z wykonywanym zawodem. Dlatego superwizje prowadzę z dużą uważnością, dbając o wzmacnianie osoby superwizowanej w jej warsztacie pracy. Wspieram profesjonalną postawę i staram się zaszczepić umiejętność rozdzielania swoich ambicji od potrzeb klienta. Moim celem jest, by superwizowany coach czuł się dobrze w pełnionej przez siebie roli i dzięki temu potrafił odpowiednio wspierać swoich klientów.

Mocny akcent stawiam na kluczowe standardy kompetencyjne i etyczne oraz na budowanie społecznego szacunku i zaufania do naszego zawodu. Wspólna pasja, łącząca nas już na starcie, podkręca mobilizujący wpływ superwizji, który z kolei zapobiega wypaleniu zawodowemu i wzmacnia psychiczną odporność. Prowadzę superwizje zarówno indywidualne jak i grupowe. Zapraszam do kontaktu w przypadku chęci dołączenia do grupy superwizyjnej lub do skorzystania z indywidualnej superwizji.

WIĘCEJ INFO
MNIEJ INFO
REFERENCJE

“Matylda jest otwartą, słoneczną i uważnie słuchająca osobą.  Sesje są wytężoną praca w trakcie której zagadnienia są konsekwentnie rozbierane na czynniki, analizowane, składane ponownie i weryfikowane pod katem wsparcia dla zamierzonych celów. Matylda jest wnikliwym obserwatorem, umiejętnie, wręcz naturalnie dostosowuje wykorzystywane techniki do stylu odbiorcy. Daje to poczucie chemii, akceptacji, buduje dobre, … Czytaj dalej Krzysiek, ICT Security Expert

Krzysiek, ICT Security Expert

„W moim odczuciu kobieta nauczyciel i uczeń w jednym. Praca z nią, przyniosła w moim życiu ogromny przełom oraz został uruchomiony we mnie pokład zaufania. Odurzyła mnie wręcz prostota i ciepło jej osoby. Swoją postawą i wielkim ciepłem, którym otoczyła mnie od pierwszej chwili spotkania, ani razu nie było mi dane czuć się osobą gorszą od niej samej.

Czytaj dalej Monika Elżbieta

Monika Elżbieta
AKTUALNOŚCI

Spotkania będą odbywały się w pierwszy wtorek miesiąca przez 10 miesięcy.

Możliwość wystawienia zaświadczenia odbytych godzin superwizji, niezbędnych do otrzymania akredytacji na coacha w Izbie Coachingu.

Data: Pierwsze spotkanie planowane jest na 5 lutego.
Liczba uczestników: 4-8.
Koszt: 98 zł/os za spotkanie. Płatne za pełen cały cykl przed rozpoczęciem  spotkań.

Czytaj dalej Superwizja Grupowa – III edycja (od 5.02.2018)

post image
KONTAKT
Zajrzyj do moich mediów społecznościowych

Zapraszam do kontaktu w celu wyceny sesji coachingu, mentoringu, superwizji