emocje

empatia

holizm

title

 

 

 

MATYLDA M. MARCZAK

Towarzyszenie moim Klientom w odkrywaniu wewnętrznych zasobów i nowych możliwości jest moją największą pasją. Fascynują mnie różnorodne emocje, motywacje, marzenia. Wspieram ich w odnajdywaniu w sobie siły, wzmacnianiu i znajdowaniu najbardziej efektywnych rozwiązań. W ożywianiu wewnętrznej energii. Korzystam z ich wiedzy  i wspieram w tworzeniu najlepszych rozwiązań. Towarzyszę w rozwoju profesjonalnym oraz osobistym. Jestem praktykiem, a z własnego doświadczenia wiem, że nasze ograniczenia tkwią często tylko w sposobie postrzegania świata. Dlatego bardzo zależy mi na zaszczepianiu w moich Klientach idei mentalności, dzięki której osiągają pozytywne zmiany w zgodzie z własnymi wartościami. Wspieram ich do czasu, gdy są gotowi iść dalej sami świadomie, ze spokojem, satysfakcją i w poczuciu sensu.

Od 10 lat wspieram ludzi w ich rozwoju osobistym. Pracuję w Instytucie Treningu i Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, jestem Członkiem Polskiej Izby Coachingu i Przewodniczącą Komisji Etyki Polskiej Izby Coachingu, a także prowadzę własną praktykę zawodową pod nazwą  EQ Matylda Marczak .

Swoją wrażliwość psychologiczną rozwijałam podczas studiów w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, w Laboratorium Psychoedukacji na wydziale Coachingu oraz w Szkole Neuroedukacji.  Wiedzę i doświadczenie z różnych szkół psychologicznych uzupełniam o metody poznawczo-behawioralne, techniki relaksacyjne i pracę z ruchem. Regularnie rozwijam swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach, warsztatach i na treningach.

Pracuję według standardów Kodeksu Etycznego Izby Coachingu oraz Kodeksu International Coach Federation i bazując na narzędziach i metodach pracy właściwych dla coachingu.

Staram się inspirować i uczyć innych, dlatego również uczestniczę w roli prelegenta w spotkaniach naukowo-coachingowych oraz konferencjach. Aktywnie wspieram środowisko coachingowe i udzielam eksperckich wypowiedzi do mediów.

Klientów indywidualnych oraz firmy zapraszam na konsultacje rozwojowe, procesy coachingowe, warsztaty rozwojowe i wykłady. Coachom proponuję superwizje indywidualne lub grupowe oraz mentoring.

WIĘCEJ INFO
MNIEJ INFO
Matylda Marczak
MOJE WARTOŚCI

Misja ujęta w nazwie “eQ” (“emotional quotient”) wywodzi się z pojęcia inteligencji emocjonalnej czyli kompetencji pozwalającej na rozpoznanie stanów emocjonalnych – swoich oraz innych osób. Ponieważ emocje i potrzeby człowieka są dla mnie najważniejsze, w pracy wykorzystuję posiadane przez mnie kompetencje społecznej inteligencji emocjonalnej: uważność, intuicję i empatię, które pomagają mi stworzyć atmosferę zaufania, otwartości, zaangażowania, współpracy oraz równowagi. Umiejętność pełnego zrozumienia klienta pozwala mi dobrać indywidualne metody pracy i wyjść poza utarte schematy.

systemowość

SYSTEMOWOŚĆ

synergia

SYNERGIA

elastyczność

ELASTYCZNOŚĆ

możliwości

MOŻLIWOŚCI

zaufanie-bezpieczeństwo

ZAUFANIE / BEZPIECZEŃSTWO

zaangażowanie

ZAANGAŻOWANIE

Coaching
section image

Różnorodne doświadczenia pracy z ludźmi i blisko 2 000 godzin przeprowadzonych sesji coachingowych dały mi bezcenną wiedzę o pięknej odmienności każdego z nas. Kochamy i cierpimy na swój sposób, posiadamy odmienne wartości i przekonania, ale wszyscy, bez wyjątku, potrzebujemy szacunku, docenienia, miłości oraz poczucia sensu tego, co robimy. To właśnie przyjęciem odmienności, empatią i intuicją dzielę się z moimi Klientami. Pracując ze mną odnajdują swoją drogę, na której rozpalają własny potencjał i stwarzają dla siebie nowe możliwości. Wierzę, że każdy, kto chce i decyduje się podnieść jakość swojego życia, wyniesie benefity z naszej współpracy. Proces poszukiwania nowych rozwiązań prowadzę w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Umiejętność obserwacji drugiego człowieka łączę z profesjonalnymi metodami podejścia holistycznego oraz systemowego. Wierzę, że żyjemy w systemach, które silnie na nas oddziałują, a my równie intensywnie na nie wpływamy. Analiza naszych relacji, środowiska i rzeczywistości są niezwykle istotne w budowaniu harmonii oraz uwalnianiu pełnego potencjału zmian.

Coaching indywidualny

Proces coachingu indywidualnego ma swoją strukturę. Klient jej nie odczuwa, ale dzięki niej zajmuje się źródłem wewnętrznej potrzeby zmian. Zdarza się, że Klient przychodzi z pragnieniem osiągnięcia ważnego celu, ale też może odczuwać niejasną potrzebę „zwrotu akcji” w swoim życiu. I to wystarczy do zapoczątkowania zmian. W trakcie pracy  zajmujemy się świadomym procesem odkrywania predyspozycji, pragnień, potrzeb i ich realizacją w sposób zgodny z temperamentem i sposobem uczenia się Klienta, aby ta zmiana mogła zaistnieć. Ponieważ prowadzę coaching w podejściu holistycznym, zawsze zwracam uwagę na osiągnięcie równowagi pomiędzy ważnymi obszarami życia moich Klientów.

Na cały proces składa się od kilku do kilkunastu sesji (każda trwa 60 lub 120 minut ). Spotkania odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie.

W tym zakresie proponuję: coaching życiowy, career coaching, coaching relacji, coaching kryzysowy oraz konsultacje rozwojowe.

Coaching biznesowy (dla firm)

W organizacjach towarzyszę swoim Klientom w definiowaniu własnych celów i wizji, w świadomym ukierunkowaniu zdobywania nowych kwalifikacji, a także w weryfikowaniu metod oraz narzędzi pracy (najbardziej skutecznych w obliczu możliwości i gotowości Klienta do ich stosowania). Wypracowuję z moimi Klientami nowe rozwiązania, które pomagają im skutecznie rozwijać nowe umiejętności. Częstym tematem mojej pracy jest rozwijanie lub wzmocnienie kompetencji miękkich. Inne tematy w ramach coachingu biznesowego najczęściej związane są z efektywnością, profesjonalizmem, osiąganiem celów zawodowych, poczuciem odpowiedzialności, relacjami oraz wyznaczaniem granic w pracy.

Dla firm prowadzę: coaching rozwojowy dla managerów, kierowników i specjalistów, warsztaty rozwojowe dla grup pracowników, warsztaty dla zespołów, warsztaty projektowe, stałe wsparcie managerów w ich pracy, sesje interwencyjne, obserwację towarzyszącą (shadowing).

WIĘCEJ INFO
MNIEJ INFO
Mentoring
section image

Coachów chcących rozwijać swój warsztat pracy zapraszam na sesje mentoringu, podczas których wspieram ich swoim doświadczeniem oraz prowadzę w kształtowaniu własnego stylu coachingowego. Jako mentor stawiam sobie trzy najważniejsze cele: przewodzenie, inspirowanie oraz uczenie. W ramach mentoringu wspieram młodszych od siebie stażem coachów w przepracowaniu dylematów z ich praktyki zawodowej, kwestii osobistych, które wpływają na wykonywaną profesję oraz we wzbogaceniu warsztatu i doskonaleniu siebie w tej roli.

Czasem nazywam siebie dodatkową parą oczu i uszu. To dlatego, że w ramach praktyki odsłaniam przed klientem własną perspektywę. Dzieląc się swoim stanowiskiem pobudzam go do analizy wybranych metod oraz wyciągania wniosków. Przez pryzmat empatii i specyficznego podejścia wspieram proces refleksji, samooceny i zwiększenia samoświadomości. Podczas spotkań dążymy do tego, by, poprzez refleksyjne uczenie się, wpłynąć pozytywnie na podejmowane przez klienta kolejne wyzwania zawodowe.

WIĘCEJ INFO
MNIEJ INFO
Superwizje
section image

Towarzyszę klientom w drodze do spójności. Wśród nich są również zawodowi coachowie, mentorzy, trenerzy i tutorzy. W procesie superwizji wspólnie zajmujemy się doskonaleniem ich profesjonalizmu, weryfikacją metod pracy i wszystkimi ważnymi, bieżącymi dylematami, które spotykają w ramach pracy ze swoimi klientami. Dobrze rozumiem, jak wiele pojawia się emocji, zahamowań i trudności związanych z wykonywanym zawodem. Dlatego superwizje prowadzę z dużą uważnością, dbając o wzmacnianie osoby superwizowanej w jej warsztacie pracy. Wspieram profesjonalną postawę i staram się zaszczepić umiejętność rozdzielania swoich ambicji od potrzeb klienta. Moim celem jest, by superwizowany coach czuł się dobrze w pełnionej przez siebie roli i dzięki temu potrafił odpowiednio wspierać swoich klientów.

Mocny akcent stawiam na kluczowe standardy kompetencyjne i etyczne oraz na budowanie społecznego szacunku i zaufania do naszego zawodu. Wspólna pasja, łącząca nas już na starcie, podkręca mobilizujący wpływ superwizji, który z kolei zapobiega wypaleniu zawodowemu i wzmacnia psychiczną odporność. Prowadzę superwizje zarówno indywidualne jak i grupowe. Zapraszam do kontaktu w przypadku chęci dołączenia do grupy superwizyjnej lub do skorzystania z indywidualnej superwizji.

WIĘCEJ INFO
MNIEJ INFO
REFERENCJE
Aktualności
KONTAKT
Zajrzyj do moich mediów społecznościowych

Zapraszam do kontaktu w celu wyceny sesji coachingu, mentoringu, superwizji